Мониторинг на исторически сгради

ALLSAT® Глобален мониторинг - И все пак се движи!

Стареещите строителни материали на историческите сгради могат да доведат до повреда или, в най-лошия случай, дори до пълно унищожаване на историческото строителство. Геодезическият или геотехническият мониторинг може да открие най-малките движения. Особеното при мониторинга на исторически сгради е минималната намеса в съществуващата сградна конструкция, така че да е възможен обратен демонтаж. Голям брой структури могат да бъдат описани като исторически сгради. Това включва къщи, мостове, вятърни мелници, църкви и джамии, както и специални структури като Наклонената кула в Пиза и Колизеума.

1
Close

Тотална станция
Тоталните станции регистрират най-малкото преместване на целевите точки във всичките три посоки на пространствотоs

 

2
Close

Точки за наблюдение

2
Close

Точки за наблюдение

2
Close

Точки за наблюдение

3
Close

Референтни точки

3
Close

Референтни точки

4
Close

Сензори за наклон

4
Close

Сензори за наклон

4
Close

Сензори за наклон

Където

  1. Тотална станция
  2. Точки за наблюдение
  3. Референтни точки
  4. Сензори за наклон
Abonnieren
close slider
    Abonnieren Sie unseren Newsletter!