Мониторинг на релсови пътища

ALLSAT® Глобален мониторинг - И все пак се движи!

Темата за мониторинг на релсовите пътища е важна точка в областта на геодезията, особено в Германия поради голямата и гъста железопътна мрежа. Deutsche Bahn експлоатира около 33 300 км релсов път, 65 600 стрелки и кръстовища, 16 400 прелези, 745 тунела и 25 700 железопътни мостове. В допълнение към текущите дейности по поддръжка и консервация се извършват ремонтни дейности. Изграждат се и нови пресичащи конструкции като мостове или тунели. Често това се случва при действащ железопътен трафик. Допустимите отклонения, в рамките на които се разрешава отклонението на коловозите са малки, и в зависимост от конкретната задача, също понякога трябва да се проверяват непрекъснато. Мониторингът на релсовите пътища на ALLSAT е идеалното решение за постоянно наблюдение за спазване на техническите норми и за информация за съответните отклонения в реално време на всяко местонахождение.

1
Close

Тотална станция
Тоталните станции регистрират най-малкото преместване на целевите точки във всичките три посоки на пространството

2
Close

Точки за наблюдение

3
Close

Сензори за наклон

Където:

  1. Тотална станция
  2. Точки за наблюдение
  3. Сензори за наклон
Abonnieren
close slider
    Abonnieren Sie unseren Newsletter!