Мониторинг на язовири

ALLSAT® Глобален мониторинг - И все пак се движи!

Язовирите са важни инфраструктурни съоръжения за водоснабдяване и производство на електроенергия. Поради различни външни влияния, мониторингът на язовирите и язовирните стени понякога е неизбежен. Трябва да се наблюдават пълненето и изпразването на резервоарите, селищното строителство и сеизмичните дейности. Слабостите в строителната конструкция, като пукнатини и пропадания, трябва да бъдат идентифицирани рано, за да могат да се предприемат мерки за безопасност, преди да настъпят критични условия. Навременното откриване е основен приоритет, така че потенциално опустошителните ефекти могат да бъдат предотвратени.
Мониторингът на язовири и язовирни стени от ALLSAT предоставя перфектния инструмент за постоянен мониторинг и за навременна информация до всяко място в света. Заедно с ГНСС приемниците от JAVAD GNSS, нашият уеб портал GLOMON също предлага решение за това предизвикателство.

1
Close

Тотална станция
Тоталните станции регистрират най-малкото преместване на целевите точки във всичките три посоки на пространството

3
Close

Точка за наблюдение на GNSS

4
Close

Сензори за наклон

2
Close

Точки за наблюдение

Където:

  1. Тотална станция
  2. Точки за наблюдение
  3. Точки за наблюдение на GNSS
  4. Сензори за наклон
Abonnieren
close slider
    Abonnieren Sie unseren Newsletter!