ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1. Общ преглед на защита на данните

Обща информация
Следващата информация предоставя общ преглед на това което се случва с личните Ви данни, когато посещавате нашия уебсайт. Личните данни са всички данни, с които можете да бъдете идентифицирани. Можете да намерите подробна информация по въпроса за защита на данните в нашата декларация за защита на данните под този текст.

Събиране на данни на нашия уебсайт

Кой е отговорен за събирането на данни на този уебсайт?
Обработката на данни на този уебсайт се извършва от оператора на уебсайта. Можете да намерите техните данни за контакт в импресума на този уебсайт.

Как да събираме вашите данни?
Вашите данни се събират тогава, когато Вие ги споделяте с нас. Това може да бъдат напр. данни, които въвеждате във формуляр за контакт.

Други данни се събират автоматично от нашите ИТ системи при посещение на уебсайта. Това са предимно технически данни (например: интернет браузър, операционна система или време на посещението на страницата). Тези данни се записват автоматично, веднага след като влезете в нашия уебсайт.

За какво използваме вашите данни?
Част от данните се събират, за да се гарантира правилната работа на уебсайта. Други данни могат да бъдат използвани за анализ на Вашето потребителско поведение.

Какви права имате по отношение на вашите данни?
Имате право да получавате информация за произхода, получателя и предназначение на съхраняваните Ви лични данни по всяко време безплатно. Вие също имате право да поискате тези данни да бъдат коригирани, блокирани или изтрити. Можете да се свържете с нас по всяко време на адреса, посочен в импресума, ако имате допълнителни въпроси относно защитата на данните. Вие също имате право да подадете жалба до отговорния надзорен орган.

Инструменти за анализ и инструменти на трети страни
Когато посещавате нашия уебсайт, Вашето поведение при сърфиране може да бъде статистически оценено. Това се прави предимно с бисквитки и с така наречените програми за анализ. Вашето поведение при сърфиране обикновено се анализира анонимно; поведението при сърфиране не може да бъде проследено до Вас. Можете да възразите срещу този анализ или да го предотвратите, като не използвате определени инструменти. Можете да намерите подробна информация за това в следната декларация за защита на данните.

Можете да възразите срещу този анализ. Ще ви информираме за възможностите за възражение с тази декларация за защита на данните.

Информация относно прехвърлянето на данни към САЩ

Нашият уебсайт включва инструменти от компании със седалище в САЩ. Ако тези инструменти са активни, вашите лични данни могат да бъдат предадени на американските сървъри на съответните компании. Бихме искали да отбележим, че САЩ не са безопасна трета държава по смисъла на законодателството на ЕС за защита на данните. Американските компании са задължени да предават лични данни на агенциите за сигурност, без Вие като засегнатото лице, да можете да предприемете правни действия срещу това. Следователно не може да се изключи, че американските власти (например тайните служби) обработват и съхраняват за постоянно  Вашите данни на американски сървъри за целите на наблюдението. Ние нямаме влияние върху тези дейности по обработка.

2. Обща и задължителна информация

Защита на данни
Операторите на тези страници вземат много сериозно защитата на Вашите лични данни. Ние се отнасяме към Вашите лични данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби за защита на данните както и тази декларация за защита на данните.

Когато използвате този уебсайт, се събират различни лични данни. Личните данни са данни, с които можете да бъдете идентифицирани. Тази декларация за защита на данните обяснява какви данни събираме и за какво ги използваме. Също така се обяснява как и с каква цел се прави това.

Искаме да отбележим, че предаването на данни по интернет (например: при комуникация по имейл) може да има пропуски в сигурността. Не е възможно напълно да се защитят данни от трети страни.

Информация за отговорния орган
Отговорният орган за обработка на данни на този уебсайт е:

Jürgen Rüffer
Siegfried Krüger
Michael Schulz, MBA

ALLSAT GmbH
Sokelantstraße 5
30165 Hannover

Телефон: +49 511 30399-0
Факс: +49 511 30399-66
info@allsat.de

Отговорният орган е физическото или юридическото лице, което самостоятелно или заедно с други хора решава за целите и средствата за обработка на лични данни (например: имена, имейл адреси и др.).

Оттегляне на Вашето съгласие за обработка на данни
Много операции за обработка на данни са възможно само с Вашето изрично съгласие. Можете да оттеглите предоставеното си съгласие по всяко време. Неофициално уведомление по имейл до нас е достатъчно. Законосъобразността на обработката на данни, извършена преди оттеглянето на съгласие, не се засяга от отмяната.

Право на подаване на жалба до компетентния надзорен орган
В случай на нарушения на закона за защита на данните, засегнатото лице има право да подаде жалба до отговорния надзорен орган. Отговорният надзорен орган по въпросите на защитата на данните е държавният служител по защита на данните на федералната държава, в която се намира нашата компания. Списък на служителите за защита на данните и техните данни за контакт можете да намерите на следния линк: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Право на преносимост на данните
Имате право, данни, които обработваме автоматично въз основа на Вашето съгласие или в изпълнение на договор, да бъдат предадени на Вас или на трета страна в общ, машинно четим формат. Ако поискате директно прехвърляне на данните на друго отговорно лице, това ще се осъществи само, ако е технически осъществимо.

SSL или TLS криптиране
Този сайт използва SSL или TLS криптиране от съображения за сигурност и да защити предаването на поверително съдържание, като поръчки или запитвания, които Вие изпращате към нас, като оператор на сайта. Можете да разпознаете криптирана връзка по това, че полето на адреса на браузъра се променя от “http://” на “https://”, както и по символа на катинар в полето на Вашия браузър.

Ако е активирано SSL или TLS криптиране, данните които Вие ни предавате не могат да бъдат прочетени от трети страни.

Информация, блокиране, изтриване
В рамките на приложимите законови разпоредби имате право на безплатна информация за Вашите съхранявани лични данни, нейния произход и получател и целта на обработката на данни, а при необходимост и правото да коригирате, блокирате или изтриете тези данни. Можете да се свържете с нас по всяко време на адреса, посочен в импресума, ако имате допълнителни въпроси относно това.

Възражение срещу рекламни имейли
С настоящото възразяваме срещу използването на данни за контакт, публикувани в рамките на задължението за отпечатване за изпращане на непоискани рекламни и информационни материали. Операторите на страниците изрично си запазват правото да предприемат правни действия в случай на нежелано изпращане на рекламна информация, като спам на електронни писма.

 

3. Длъжностно лице по защита на данните

Законосъобразно длъжностно лице по защита на данните
Ние сме назначили за нашата компания едно длъжностно лице по защита на данните.

Alexander Raebsch
ALLSAT GmbH
Sokelantstraße 5
30165 Hannover

Телефон: +49 511 30399-0
alexander.raebsch@allsat.de

 

4. Събиране на данни на нашия уебсайт

Бисквитки
Уебсайтовете използват частично така наречените “бисквитки”. Бисквитките не увреждат компютъра или вашето устройство и не съдържат вируси. Бисквитките служат, за да направят нашето предложение по-удобно за потребителите, по-ефективно и по-безопасно. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашето устройство и се запазват от Вашия браузър.

Повечето от бисквитките, които използваме, са така наречените “сесийни бисквитки”. Те ще бъдат изтрити автоматично след Вашето посещение. Други бисквитки остават на Вашето устройство, докато не ги изтриете. Тези бисквитки ни позволяват да разпознаем Вашия браузър при последващо посещение.

Можете да настроите браузъра си така, че да сте информирани за настройката на бисквитките и да разрешавате бисквитките само в отделни случаи, да изключите приемането на бисквитки за определени случаи или като цяло да активирате автоматично изтриване на бисквитките, когато браузърът бъде затворен. Ако бисквитките са деактивирани, функционалността на този уебсайт може да бъде ограничена.

Бисквитките, които са необходими за осъществяване на процеса на електронна комуникация или за предоставяне на определени функции, от които се нуждаете (например: функция за пазаруване), се запаметяват въз основа на член 6, параграф 1 от GDPR. Операторът на уебсайт има законен интерес да съхранява бисквитки за технически изправното и оптимизирано предоставяне на своите услуги. Колкото до другите бисквитки (например: бисквитки за анализ на вашето поведение на сърфиране), които се съхраняват, те се разглеждат отделно в тази декларация за защита на данните.

Log файлове на сървъра
Доставчикът на уебсайта автоматично събира и съхранява информация в така наречените сървърни log файлове, които вашият браузър автоматични ни предава. Това са:

  • Тип и версия на браузъра
  • Използвана операционна система
  • Референтен URL адрес
  • Име на хоста на компютъра за достъп
  • Време на заявката на сървъра
  • IP адрес

Тези данни не се обединяват с други източници на данни.

Основата за обработка на данни е член 6, параграф 1 от GDPR, който позволява обработката на данни за изпълнение на договор или на преддоговорни мерки.

Формуляр за контакт
Ако ни изпратите запитвания чрез формуляра за контакт, Вашите данни от формата за запитвание, включително предоставените от Вас там данни за контакт, ще бъдат съхранени от нас с цел обработка на запитването и в случай на последващи въпроси. Няма да предадем тези данни без Вашето съгласие.

Обработката на данните, въведени във формуляра за контакт, се извършва само въз основа на вашето съгласие (член 6, параграф 1 от GDPR). Можете да оттеглите това съгласие по всяко време. Неофициално уведомление по имейл до нас е достатъчно. Законосъобразността на операциите по обработка на данни, извършени преди оттеглянето на съгласието, не се засяга от отмяната.

Данните, които сте въвели във формуляра за контакт, ще останат при нас, докато не поискате изтриване, оттеглите съгласието си за съхранение или целта на съхранение на данни вече не се прилага (например: след като заявката ви бъде обработена). Задължителните правни разпоредби – особено сроковете на съхранение – остават незасегнати.

 

 

5.  Социални медии

Facebook плъгини (Like & Share бутони)
Плъгини за социалната мрежа Facebook – доставчик Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, са интегрирани в нашия уебсайт. Можете да разпознаете плъгините за Facebook по логото на Facebook или бутона “Like” (“Харесвам”) на нашия уебсайт. Преглед на Facebook плъгините можете да намерите тук: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Когато посещавате нашия уебсайт, плъгинът създава директна връзка между вашия браузър и сървъра на Facebook. Facebook получава информацията, че сте посетили нашия сайт с вашия IP адрес. Ако кликнете върху бутона “Like” на Facebook, докато сте влезли във Вашия Facebook акаунт, можете да свържете съдържанието на нашите страници с Вашия Facebook профил. Това дава възможност на Facebook да отбележи посещението на нашия уебсайт във Вашия потребителски акаунт. Бихме искали да отбележим, че като доставчик на уебсайта нямаме познание за съдържанието на предаваните данни или как се използват те от Facebook. За повече информация вижте политиката за поверителност на Facebook на адрес: https://bg-bg.facebook.com/policy.php.

Ако не желаете Facebook да отбелязва посещението на нашия уебсайт във Вашия Facebook потребителски акаунт, моля, излезте от Facebook потребителския си акаунт.

 

 

6. Инструменти за анализ и реклама

Google Analytics
Този уебсайт използва функции на услугата за уеб анализи Google Analytics. Доставчик е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics използва така наречените “бисквитки”. Това са текстови файлове, които се съхраняват на Вашето устройство и позволяват анализ на използването на уебсайта. Информацията, генерирана от бисквитката за Вашето използване на този уебсайт, обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

Бисквитките на Google Analytics се съхраняват въз основа на член 6, параграф 1 на GDPR. Операторът на уебсайта има законен интерес да анализира поведението на потребителите, за да оптимизира както своя уебсайт, така и своята реклама.

IP анонимизиране
Ниe сме активирали функцията за IP анонимизиране на на този уебсайт. Това означава, ще вашият IP адрес ще бъде съкратен от Google в рамките на държави-членки на Европейския съюз или в други договарящи държави от Споразумението на Европейското икономическо пространство, преди той да бъде предаден на САЩ. Пълният IP адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ само в изключителни случаи и се съкращава там. От името на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да оцени използването на уебсайта, да състави отчети за дейността му и да предостави на оператора на уебсайта, други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването му. IP адресът, предаван от вашия брaузър като част от Google Analytics, няма да бъде обединен с други данни на Google.

Браузърни плъгини
Можете да предотвратите съхранението на бисквитки, като съответно зададете на браузъра си, че не желаете да се съхраняват. Искаме да отбележим, че в този случай може да не сте в състояние да използвате всички функции на този уебсайт в пълна степен. Можете също така да попречите на Google да събира генерираните от бисквитката и свързаните с използването на уебсайта данни (включително вашия IP адрес) , както и обработването тези данни от Google, като изтеглите приставката за браузър, достъпна под следната връзка и инсталирате: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Възражение срещу събирането на данни
Много операции по обработка на данни са възможни само с Вашето изрично съгласие. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Достатъчен е неформален имейл до нас. Законността на обработката на данните, извършена преди оттеглянето на съгласието, остава незасегната от отмяната.

Като алтернатива можете да оттеглите съгласието си чрез този бутон:

Можете да намерите повече информация за обработката на потребителски данни в Google Analytics в декларацията за защита на данните на Google:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=bg.

Обработка на поръчките
Сключихме договор с Google за обработка на поръчки и изпълняваме изцяло строгите изисквания на германските органи за защита на данните при използване на Google Analytics.

Демографски характеристики в Google Analytics
Този уебсайт използва функцията “демографски характеристики” на Google Analytics. Това позволява да се създават отчети, които съдържат информация за възрастта, пола и интересите на посетителите на уебсайта. Тези данни идват от реклама въз основа на интереси от Google, както и от данни за посетители от доставчици на трети страни. Тези данни не могат да бъдат отнесени към конкретно лице. Можете да деактивирате тази функция по всяко време чрез настройките на рекламите в профила си в Google или като цяло да забраните събирането на Вашите данни от Google Analytics, както е показано в точка “Възражение срещу събиране на данни”.

WordPress Stats
Този уебсайт използва инструмента WordPress Stats за статистическа оценка на достъпа на посетителите. Доставчикът е Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Stats използва бисквитки, които се съхраняват на Вашето устройство и позволяват анализ на използването на уебсайта. Информацията, генерирана от бисквитките за използването на нашия уебсайт, се съхранява на сървъри в САЩ. Вашият IP адрес се анонимизира след обработка и преди съхранение.

“WordPress Stats” бисквитки остават на Вашето устройство, докато не ги изтриете.

Бисквитките “WordPress Stats” се съхраняват въз основа на член 6, параграф 1 от GDPR. Операторът на уебсайта има легитимен интерес от анонимния анализ на поведението на потребителите, за да оптимизира както своя уебсайт, така и рекламата си.

Можете да настроите браузъра си така, че да сте информирани за настройката на бисквитките и да разрешавате бисквитките само в отделни случаи, да изключите приемането на бисквитки за определени случаи или като цяло и да активирате автоматично изтриване на бисквитките, когато браузърът бъде затворен. Ако бисквитките са деактивирани, функционалността на нашия уебсайт може да бъде ограничена.

Можете да възразите срещу събирането и използването на Вашите данни за в бъдеще, като кликнете върху тази връзка, за да зададете бисквитка за отказ във Вашия браузър:  https://www.quantcast.com/opt-out/.

Ако изтриете бисквитките на Вашето устройство, трябва отново да зададете бисквитката за отказ.

 

7. Бюлетин

Бюлетин за данни
Ако искате да получите бюлетина, предлаган на уебсайта, се нуждаем от имейл адрес от Вас, както и информация, която ни позволява да потвърдим, че сте собственик на предоставения имейл адрес, и че сте съгласни да получавате бюлетина. Повече данни не се събират или съответно само на доброволна основа. Ние използваме тези данни само, за да изпратим исканата информация, и не я предаваме на трети страни.

Данните, въведени във формуляра за регистрация на бюлетин, ще бъдат обработвани само въз основа на Вашето съгласие (член 6 параграф 1 от GDPR). Можете оттеглите съгласието си за съхранението на данните, имейл адреса и използването му за изпращане на бюлетина по всяко време, например чрез връзката “Отписвам се” в бюлетина. Законността на обработката на данни, която вече е била извършена, не се засяга от отмяната.

Заложени при нас данни с цел абонамент за бюлетина, ще се съхраняват от нас докато не се отпишете от бюлетина. Данните, които сме съхранили за други цели (например: имейл адреси от членската общност), остават незасегнати.

 

8. Плъгини и инструменти

YouTube
Нашият уебсайт използва плъгини от управлявания от Google сайт – YouTube. Оператор на сайта е от YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ако посетите една от нашите страници, разполагащи с приставка за YouTube, ще се установи връзка със сървърите на YouTube. Сървърът на YouTube е информиран, кои от нашите страници сте посетили.

Ако сте влезли в акаунта си в YouTube, Вие давате възможност на YouTube да отбележи Вашето поведение на сърфиране директно в личния Ви профил. Можете да предотвратите това, като излезете от профила си в YouTube.

YouTube се използва в интерес на атрактивното представяне на нашите онлайн оферти. Това представлява легитимен интерес въз основа на член 6, параграф 1 на GDPR.

Допълнителна информация за обработката на потребителски данни може да бъде намерена в декларацията за защита на данните на YouTube на адрес: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Maps
Този сайт използва услугата Google Maps чрез API. Доставчик е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

За да използвате функциите на Google Maps, е необходимо за запазите Вашия IP адрес. Тази информация обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Доставчикът на тази страница няма влияние върху това предаване на данни.

Използването на Google Maps е в интерес на атрактивното представяне на нашите онлайн оферти и за улесняване на намирането на местата, които сме посочили в уебсайта. Това представлява легитимен интерес въз основа на член 6, параграф 1 на GDPR.

Можете да намерите повече информация за обработката на потребителски данни в декларацията за защита на данните на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=bg&gl=bg.

Wordfence
Тази страница използва приставката за сигурност WORDFENCE за защита на уебсайта от хакерски атаки и т.н. Доставчик е DEFIANT, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104.

Условно споразумение за обработка на данни, съвместимо с GDPR, e сключено.

Понастоящем WORDFENCE използва три бисквитки и по-долу се обяснява какво прави всяка бисквитка, кой задава бисквитката и защо бисквитката помага за защитата на сайта.

wfwaf-authcookie – (Hash) Какво прави: Тази бисквитка се използва от защитната стена на WORDFENCE, за да провери способността на текущия потребител преди да зареди WordPress. Кой получава тази бисквитка: Тази бисквитка е зададена само за потребители, които могат да влязат в WordPress. Как помага тази бисквитка: С тази “бисквитка” защитната стена (“Firewall”) на WORDFENCE разпознава влезлите в системата потребители и им дава възможност за разширен достъп. WORDFENCE може също да разпознае потребители, които не са влезли в системата и да ограничи достъпа им до защитени зони.  “Бисквитката” казва на защитната стена какво ниво на достъп има посетителят, за да помогне на защитната стена да вземе разумни решения за това кой може да бъде приет и кой трябва да бъде блокиран.

wf_loginalerted_ (Hash) Какво прави: Тази бисквитка се използва за уведомяване на администратора на WORDFENCE, когато администраторът влезе от ново устройство или местоположение. Кой получава тази бисквитка: Тази бисквитка е зададена само за администратори. Как помага тази “бисквитка”: Тази “бисквитка” помага на операторите на сайтове да разберат дали административно влизане е извършено от ново устройство или местоположение.

wfCBLBypass Какво прави: WORDFENCE предлага на посетителите на сайта възможността да заобиколят блокирането на държави, чрез достъп до скрит URL адрес. Тази бисквитка може да се използва, за да се определи кой може да заобиколи блокирането на държава. Кой получава тази бисквитка: Винаги, когато се осъществява достъп до скрит URL адрес, дефиниран от администратора на сайта, тази бисквитка се използва, за да се провери дали потребителят има достъп до сайта от дадена държава, за която има въведено ограничение. Това е настоено за всеки, който знае URL адреса, който позволява да се заобиколи стандартното блокиране на държава. Тази бисквитка не е настроена за никого, който не знае скрития URL адрес, за да заобиколи блокирането на държава. Как помага тази бисквитка: Тази бисквитка дава възможност на собствениците на уебсайтове да позволяват достъпа на определени потребители на блокирани държави, въпреки че държавата им е блокирана.

Можете да намерите повече информация за обработката на потребителски данни в декларацията за защита на данните на DEFIANT:
https://www.wordfence.com/privacy-policy/

Използване на технологията SalesViewer®:
Този уебсайт използва технологията SalesViewer® от SalesViewer® GmbH за събиране и съхраняване на данни за целите на маркетинга, проучването на пазара и оптимизацията въз основа на законните интереси на оператора на уебсайта (чл. 6, параграф 1 от GDPR).

За тази цел се използва код, базиран на JavaScript, който се използва за събиране на свързани с компанията данни и съответната употреба. Данните, събрани с помощта на тази технология, се криптират с помощта на необратима еднопосочна функция (т.нар. Hashing). Данните незабавно се псевдонимизират и не се използват за лично идентифициране на посетителя на този уебсайт.

Данните, съхранявани от Salesviewer, ще бъдат изтрити, веднага щом вече не се изискват по предназначение и изтриването не противоречи на никакви законови изисквания за съхранение.

Може да се възрази срещу събирането и съхраняването на данни по всяко време считано занапред, като кликнете върху този линк https://www.salesviewer.com/opt-out, за да предотвратите бъдещото събиране от SalesViewer® в рамките на този уебсайт. Бисквитка за отказ за този уебсайт се съхранява на Вашето устройство. Ако изтриете бисквитките си в този браузър, ще трябва да кликнете върху този линк отново.

Abonnieren
close slider
    Abonnieren Sie unseren Newsletter!