Инженерни услуги

Доверете се на нашия опит и поддръжка

Задачата на геодезията обикновено е да се определи възможно най-точната позиция на дадена точка, изразена в координати в различни измерения (1D, 2D, 3D) и в най-разнообразните системи за положение и височина. За определяне на координати се използват ГНСС приемници, тотални станции, нивелири или скенери, а понякога и комбинации от тези устройства.

Прочети повече...


Измерванията или позиционирането с ГНСС е основна компетентност на ALLSAT от 1991 г. насам. Нашите опитни инженери извършват геодезически услуги в комбинация с ГНСС и наземни методи у нас и в чужбина частично от края на 1970 г.

От 1993 г. това включва също използването и оборудването на високопроизводителни тотални станции за геодезически задачи в кадастъра и инженерната геодезия.

ALLSAT участва успешно в различни проекти за геомониторинг от 2008 г. насам. Автоматизираната процедура частично замени класическите геодезически методи за измерване на деформацията и се използва от много години. Нашата софтуерна платформа GLOMON (ALLSAT® Глобален Мониторинг) ни позволява да наблюдаваме структури или просто да тестваме дълготрайно функционирането на непрекъснато работещи референтни ГНСС станции.

Най-различни международни мащабни проекти на ALLSAT са част от нашият опит и вълнуващи преживявания, напр. проучване на международните граници, специални проучвания за контрол на въздушното движение, геодезически мрежи за Deutsche Bahn, големи инфраструктурни проекти като Fehmarn Belt Fixed Link (Feste Fehmarnbeltquerung).

Заедно със събирането на данни при инфраструктурното геодезическо заснемане, както и прецизното позициониране в офшорните вятърни ферми и съветите и подкрепата към нашите клиенти при разнообразното използване на GNSS и измерванията, ни позволи да развием богат опит, чрез който можем да консултираме и подкрепим нашите клиенти по целенасочен и ефективен начин .

Ние също така гледаме на себе си като доставчик на услуги по проекти със специални изисквания. Поглед към нашите избрани международни проекти, дава преглед на опита и ноу-хау на екипа на ALLSAT от повече от 25 години проектна дейност.

Този опит служи и за основа на геодезическия софтуер GART, който непрекъснато се разработва от ALLSAT от 2000 г. насам. По-специално, дългогодишният ни опит с интерфейси към най-често срещаните ГИС софтуерни пакети е наша силна страна в продължение на много години.

Оценката на ГНСС данните за резултатите от прецизните проучвания (постпроцесиране) е една от нашите специалности от самото начало. В зависимост от конкретната задача, ние използваме най-новия софтуер от JAVAD GNSS, Leica Geosystems и Geo ++ и предоставяме висококачествени резултати, без да се налага да се грижите за закупуване на софтуер и обширно обучение. Ние ще Ви предоставим информация за това как оптимално да събирате необходимите данни и да ни ги предоставите.

Скрий

 ОФШОРНО ГНСС ПОЗИЦИОНИРАНЕ

ОФШОРНО ГНСС ПОЗИЦИОНИРАНЕ

ГНСС ПОЗИЦИОНИРАНЕ В ОТКРИТО МОРЕ 

 ПОСТПРОЦЕСИРАНЕ

ПОСТПРОЦЕСИРАНЕ

КОГАТО СЕ ИЗИСКВА НАЙ-ВИСОКА ТОЧНОСТ 

 Мониторинг на деформациите

Мониторинг на деформациите

СИГУРНОСТТА Е ИЗМЕРИМА 

 ГЕОМОНИТОРИНГ НА ДВИЖЕНИЯТА НА ПОЧВАТА

ГЕОМОНИТОРИНГ НА ДВИЖЕНИЯТА НА ПОЧВАТА

ОБСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ 

 Геотехнически мониторинг

Геотехнически мониторинг

СЕНЗОРИ В ДЕЙСТВИЕ 

 ИЗГРАЖДАНЕ НА ГНСС СТАНЦИИ

ИЗГРАЖДАНЕ НА ГНСС СТАНЦИИ

Доказани и независими специалисти 

 Обучение и консултинг

Обучение и консултинг

Предоставяне на ноу-хау и специализирани знания 

 Софтуерна разработка

Софтуерна разработка

ОРИЕНТИРАНИ КЪМ КЛИЕНТА СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ 

Ако търсите продукти на производител, препоръчани от ALLSAT, или специфична технология за вашето приложение, моля, преминете към Продуктово портфолио  или  Приложения.

Ако се интересувате от ALLSAT и разнообразните ни компетенции с всички свързани аспекти, моля, преминете към Компетентност.

Abonnieren
close slider
    Abonnieren Sie unseren Newsletter!