Научни изследвания и университети

Геодезическо оборудване за науката

В продължение на повече от 20 години ALLSAT има важен принос за науката посредством осигуряването на съвременно геодезическо оборудване. По този начин ние насърчаваме и подкрепяме научноизследователска и развойна дейност, както и преподаване в университети и големи изследователски институции, както и във федералните учреждения със съответни задачи. От 1994 г. насам като наши дългогодишни клиенти се числят Федералната агенция за картография и геодезия (BKG), Федералният институт по хидрология (BfG), Германският аерокосмически център (DLR), Центърът за географски изследвания (GFZ) Потсдам, различни институти и университети на Fraunhofer, и по-специално университетът Leibniz в Хановер.

В контекста на научноизследователската и развойната дейност, решаващата роля играе ранната оперативна готовност и използване на всички ГНСС сигнали, предавани в момента от орбитата. С определянето на тактовите честоти на измерване, интерфейсите и стабилността на фазовите центрове на антената, научноизследователската и развойна дейност (R&D) допринася решаващо за бъдещото използване на ГНСС .

С нашите партньори JAVAD GNSS и Leica Geosystems, ние насърчаваме използването и прилагането на най-съвременната ГНСС технология за решаване на широк спектър от изследователски въпроси. Като дългогодишен независим партньор, ние също така съветваме нашите R&D клиенти относно комбинирани решения базиран на геодезическа експертиза, по-специално относно комбинацията от подходящи ГНСС приемници и антени, както и относно използването на подходящи нискобюджетни ГНСС антени за прецизни приложения.

За научното приложение в университетите често е от значение финансирането на такива изследователски проекти. С университетските отстъпки от JAVAD GNSS и Leica Geosystems вратите са отворени за Вас.

Свързани продукти

JAVAD DELTA-3

JAVAD DELTA-3

Съвременен и перспективен ГНСС приемник

ercogener come2allsat GenPro

Данни за корекции с натискане на бутон

Лице за контакт

Орлин Григоров
Тел.: +359 52 805089
orlin.grigorov@allsat.de

Abonnieren
close slider
    Abonnieren Sie unseren Newsletter!