Софтуерна разработка

Ориентирани към клиента софтуерни решения

 

В допълнение към нашия геодезически софтуер GART и нашето решение за мониторинг GLOMON ние предлагаме на нашите клиенти индивидуално разработване на софтуер за специфични за клиента решения.

Това варира от разширения на двата вече споменати софтуерни продукта до софтуер, свързан с доставения от нас хардуер, нашите системни решения или нашето ноу-хау..

 

Примери за нашата индивидуална софтуерна разработка са:

  • ALLTRANS софтуер за трансформация на координати (включително обемни количества данни) и 7P трансформации
  • ASAP софтуер за позициониране на измервателни микрофони
  • come2allsat софтуер за конфигуриране на нашите модеми за данни за корекции
  • DEFO/GEOMON монитор за съобщения за наблюдение на сгради
  • GART: реализация на интерфейси в реално време към различни ГИС системи при запитване
  • GART: специфични за клиента протоколи и експорт формати
  • GART: Разширение на основните функции с допълнителни шаблони за специални приложения (контрол на въздушното движение, дренажи, навигация и други)
  • Софтуер JASHIA за инициализация чрез скриптове на различни JAVAD приемници

Лице за контакт

Kai Zimmermann
Тел.: +49 511 30399-14
kai.zimmermann@allsat.de

Abonnieren
close slider
    Abonnieren Sie unseren Newsletter!