Събиране на ГИС данни

ГНСС и ГИС - съвместно събиране на полеви данни

Инфраструктурата и средата, в която се движим ежедневно, все повече се регистрират и документират цифрово благодарение на модерните технологии. По-специално се използват така наречените географски информационни системи, накратко ГИС. В такива софтуерни среди всички данни се записват, структурират, категоризират, анализират и правят достъпни за различни приложения. За записване на геоданните са подходящи продуктови решения, ориентирани към специалните изисквания на общини, провинции или специални икономически области.

Особеностите на градското и мрежово планиране налагат да се избират специални слоеве и да се добавят допълнителни атрибути по време на събирането на данни. Целта е да се събере и свърже възможно най-много информация за околната среда и инфраструктурата за целите на планирането.

Специално за събиране на геоданни при такива ГИС приложения се използват по скоро малки и удобни решения. За тази цел са подходящи специални решения от Leica Geosystems и JAVAD GNSS. Нашият софтуер GART действа ефективно в тази насока. Интегрирането в реално време на необходимия контрол на устройството в различни ГИС системи представлява реална добавена стойност за удобство на потребителя. С GART можете да контролирате вашите сензори, ако е необходимо, но в същото време софтуерът работи във фонов режим и данните се събират и записват директно в ГИС. Това спестява време, избягва грешки при предаване и в същото време осигурява визуална проверка на записаните точки и обекти в цифрова графика директно по време на обхващането им.

Свързани продукти

JAVAD DELTA-3

JAVAD DELTA-3

Съвременен и перспективен ГНСС приемник

ercogener come2allsat GenPro

Данни за корекции с натискане на бутон

Лице за контакт

Орлин Григоров
Тел.: +359 52 805089
orlin.grigorov@allsat.de

Abonnieren
close slider
    Abonnieren Sie unseren Newsletter!