Мониторинг на деформациите

Сигурността е измерима

Deformationsmonitoring mittels Tachymeter an der Schleuse BrunsbüttelМониторингът на деформациите или геомониторингът могат да се използват за наблюдение на отделни обекти като мостове и тунели, но също така и на геоложки структури като стръмни склонове или райони, характеризиращи се с миннодобивна дейност. Чрез постоянен мониторинг, деформациите могат да бъдат открити незабавно и хората и инфраструктурата могат да бъдат защитени от щети.

Прочети повече...

Цялостна оферта в областта на мониторинга на деформациите

В областта на мониторинга на деформациите ние Ви предлагаме пълен набор от услуги: от съвети, през създаване на концепция и конфигуриране на системата, до инсталиране и експлоатация на системата. Спрямо Вашия проект ще бъдат взети под внимание подходящи предпазни мерки за доставка на електроенергия и защита срещу вандализъм. Можете да получите цялостен проект от един източник и сами да решите до каква степен искате да бъдете интегрирани в проекта. Искате ли да имате представа за данните от измерванията чрез уеб портал или предоставената информация за превишаване на зададените гранични стойности е достатъчна?

В зависимост от обекта, който трябва да се наблюдава, или структурата и целта на мониторинговото измерване, изискванията за система за мониторинг се различават значително. Само обстоятелството кои сензори да се използват, може да доведе до множество въпроси. Геодезически или геотехнически сензори? Или е комбинация от двете? Кои сензори отразяват информацията, която представлява интерес? Мониторингът с помощта на ГНСС е особено подходящ за наблюдение на големи площи. Вижте нашия уеб портал GLOMON за оценка и представяне на ГНСС станции. На тези и други въпроси трябва да се отговори преди конкретното планиране. Използвайте нашите често задавани въпроси и отговори, за да проверите познанията си за Вашия обект и кои въпроси все още търсят отговор.

Очакваме с нетърпение оживени професионални дискусии и вълнуващи проекти.

Скрий

Подробности за мониторинга на деформациите:

 Често задавани въпроси и отговори

Често задавани въпроси и отговори

Прости въпроси - сложни отговори 

 МОНИТОРИНГ НА СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ

МОНИТОРИНГ НА СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ

ALLSAT® Глобален мониторинг - И все пак се движи! 

 Мониторинг на мостове

Мониторинг на мостове

ALLSAT® Глобален мониторинг - И все пак се движи! 

 Мониторинг на тунели

Мониторинг на тунели

ALLSAT® Глобален мониторинг - И все пак се движи! 

 Мониторинг на релсови пътища

Мониторинг на релсови пътища

ALLSAT® Глобален мониторинг - И все пак се движи! 

 Обезопасяване на склонове

Обезопасяване на склонове

ALLSAT® Глобален мониторинг - И все пак се движи! 

 Мониторинг на язовири

Мониторинг на язовири

ALLSAT® Глобален мониторинг - И все пак се движи! 

 Мониторинг на исторически сгради

Мониторинг на исторически сгради

ALLSAT® Глобален мониторинг - И все пак се движи! 

Лице за контакт

Abonnieren
close slider
    Abonnieren Sie unseren Newsletter!