Мониторинг на тунели

ALLSAT® Глобален мониторинг - И все пак се движи!

Мониторингът на тунелите на ALLSAT спестява време и пари по време на изграждането на тунела. След изграждане, системата осигурява надежност, че проектните допустими отклонения на тунела ще бъдат спазени и следи за постоянната безопасност при въвеждане в експлоатация.
1
Close

Тотална станция
Тоталните станции регистрират най-малкото преместване на целевите точки във всичките три посоки на пространството

2
Close

Точки за наблюдение

2
Close

Точки за наблюдение

3
Close

Комуникация на данни

Където:

  1. Тотална станция
  2. Точка за наблюдение
  3. Комуникация на данни
Abonnieren
close slider
    Abonnieren Sie unseren Newsletter!