Постпроцесиране на ГНСС данни

Когато се изисква най-висока точност

В някои геодезически приложения използващи ГНСС системи точността на изчисленията в реално време не е достатъчна или не е възможно прецизно позициониране в реално време поради липса на референтни данни (пр. в морето). Когато е необходима висока точност и без нужда от резултати в реално време, ние предлагаме отлични решения за последващата обработка на ГНСС наблюдения.

Прочети повече...

Кои данни са необходими за постпроцесиране?

ALLSAT ви предлага цялостна обработка на ГНСС данни. За тази цел Вие ни предоставяте сурови ГНСС данни или RINEX данни от Вашия приемник (Rover) както и всяка небходима информация (височина на антената, времеви период). Като референтна станция могат да се използват както ГНСС данни от локална референтна станция, така и данни от референтна мрежа (например SmartNet, SAPOS или AXIO-NET в Германия, но също така и сравними услуги в други страни). С удоволствие ще съберем тези данни за Вас, ако ни предоставите своевременно периода на наблюдение и нужния регион на наблюдение. Чрез използването на прецизни данни от сателитните орбити се увеличава точността. Тези данни можем да съберам за Вас също така.

В резултат на постпроцесирането ще получите кратък протокол за оценката, както и характеристиката на нашите анализи. Той съдържа изключително точните координати във всяка проекция и всяка референтна координатна система, както и спецификациите за качество (точността).

Но резултатите могат да бъдат само толкова добри, колкото най-слабото звено в цялата верига на измервания, и често това са данните на роувъра. Ще се радваме да Ви посъветваме за оптимални перфектни резултати и ако се наложи, с удоволствие ще ви предоставим най-новата прецизна технология за вашите измервания.

Повече от 25 години ALLSAT ГНССспециалистите имат непрекъснат опит в последващата обработка на ГНСС данни за определяне на позицията с най-висока точност. Възползвайте се от нашето независимо ноу-хау за надеждни и икономически оптимални резултати. Имаме опит от проекти със софтуер от няколко световно известни производители като Geo ++ (GNNET-POST), JAVAD GNSS (Justin), Leica Geosystems (LGO), University of Bern (Bernese) и други.

Скрий

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Florian Schäfer
Тел.: +49 173 5193133
florian.schaefer@allsat.de

Abonnieren
close slider
    Abonnieren Sie unseren Newsletter!