Селско и горско стопанство

Селско стопанство 4.0 и използването на ГНСС

Интеграцията на ГНСС играе основна роля тук. Благодарение на изключително прецизното позициониране на селскостопанските машини на полето или в гората, може да се постигне селско стопанство, което е щадящо към ресурсите и климата. Използването на сателитни базирани системи за позициониране също насърчава конкурентоспособността в международната конкуренция.
Целта на интеграцията на ГНСС системите в селското стопанство е преди всичко да даде възможност за прецизен контрол на селскостопанските машини и идентифицирането на парцели за обработка. Освен това прецизното измерване формира основата за размерите на публичната помощ.
За горското стопанство са особено интересни мониторингът на състоянието на дърветата и дигитализацията на пътните мрежи. В обобщение, що се отнася до управлението на горите, се говори за създаването на горски кадастър.
В зависимост от нивото на интеграция или употреба, ние препоръчваме разнообразни ГНСС системи за земеделие и горско стопанство.

Свързани продукти

JAVAD DELTA-3

JAVAD DELTA-3

Съвременен и перспективен ГНСС приемник

ercogener come2allsat GenPro

Данни за корекции с натискане на бутон

Лице за контакт

Орлин Григоров
Тел.: +359 52 805089
orlin.grigorov@allsat.de

Abonnieren
close slider
    Abonnieren Sie unseren Newsletter!