Мониторинг и наблюдение

Наблюдение в реално време

В продължение на много години ALLSAT предлага свои собствени глобални услуги за наблюдение. Такива наблюдения на измерванията се използват навсякъде, когато става въпрос за обезопасяване на изкуствени или природни обекти. Това може да са например сгради или мостове, но също така и склонове, насипи или по-големи земни маси, които се намират в зоната на добив на суровини и поради локално изместване може да се повредят или разрушат сгради и инфраструктури.

В допълнение към персонализираните услуги, ALLSAT предлага високо прецизно измервателно оборудване чрез партньорства за продажби с Leica Geosystems и JAVAD GNSS, които се използват за такъв мониторинг.

Непрекъснатите мониторингови измервания могат да се прилагат навсякъде в световен мащаб. Благодарение на подходящите средства за комуникация, измервателните системи могат да бъдат достъпни онлайн директно чрез интернет връзка с портал за анализ и документация. Платформата ALLSAT GLOMON е специално достъпна за това и може да бъде адаптирана към индивидуалните изисквания.

В геодезическата технология използваме тотални станции и мулти станции от Leica Geosystems. С повишения интерес за използване на ГНСС, се предлагат приемници за референтни станции от JAVAD GNSS и  Leica Geosystems.

В допълнение към гореспоменатото геодезическите сензори също използват разнообразие от различни геотехнически сензори. За тази цел ние се свързваме с компетентен партньор от областта на строителство за подходящия дизайн на системата за мониторинг.

Можете да научите повече за нашите глобални услуги за наблюдение тук: Инженерни услуги.

Свързани продукти

JAVAD DELTA-3

JAVAD DELTA-3

Съвременен и перспективен ГНСС приемник

ALLSAT GLOMON

Глобален мониторинг на земната повърхност

Лице за контакт

Орлин Григоров
Тел.: +359 52 805089
orlin.grigorov@allsat.de

Abonnieren
close slider
    Abonnieren Sie unseren Newsletter!