ALLSAT GLOMON

Сигурността е измерима

GLOMON уебсайт

GLOMON Logo small

Глобален мониторинг на земната повърхност

Системно решение за автоматичното наблюдение

Области на приложение

 • Автоматично измерване на движенията на земната повърхност и деформации на сгради

 • Използване на рентабилни 1-честотни GNSS приемници с връзка към мобилна мрежа
 • Ниската енергийна консумация и устойчивият на атмосферни условия корпус позволяват гъвкаво използване в почти всички зони за наблюдение с достатъчна сателитна видимост
 • Ако няма налично захранване, може да бъда инсталирано автономно захранване с помощта на фотоволтаици

Функционалност

 • Напълно автоматично изчисляване на триизмерни координати на наблюдаваните ГНСС станции със софтуер за постпроцесиране на WaSoft или GEO++
 • За тази цел се използват данните от отдалечена референтна ГНСС станция, разположена на устойчиво местоположение и известна по отношение на координатите си, която регистрира едновременно данните на станциите за наблюдение
 • Чрез референтните ГНСС станции могат да бъдат открити значителни деформации с милиметрова точност и висока надеждност
 • За всяка наблюдавана станция могат да се визуализират триизмерни координати с точен времеви печат в уеб-базирания портал GLOMON като съответни времеви серии като разлика от базовото измерване
 • Гъвкавото управление на потребителите позволява достъп на различни групи потребители
 • GLOMON има система за управление на аларми, в която се задават индивидуални предупредителни и гранични стойности, и в случай на превишаване се изпращат съответните аларми към упълномощена група от лица чрез имейл или SMS
 • По този начин могат да бъдат предприети превантивните мерки за защита на хората и инфраструктурата възможно най-бързо
 • Устойчивостите / неустойчивостите могат да бъдат открити и документирани с помощта на GNSS базирана система за наблюдение
 • Дефинираните от потребителя отчети, които се генерират автоматично в определен интервал от време, информират упълномощената група от лица за състоянието на системата за наблюдение и динамиката на движение в съответната зона за наблюдение

Инсталиране и експлоатация

ALLSAT поема концепцията, инсталирането и, ако е необходимо, работата на системата за наблюдение.

Анализи

GLOMON дава възможност за автоматична оценка на прецизни ГНСС данни. С помощта на диаграмите за анализ можете веднага да разпознаете най-малките движения и деформации.

Алармиране

Бъдете предупредени през сайта, вашия имейл адрес или SMS веднага щом граничните стойности бъдат превишени след обработката на данните.

Поддръжка

Нашият екип по поддръжка е на Ваша страна с думи и дела. Свържете се с нас и получете изчерпателна представа за нашите индивидуално адаптирани системни решения.

Видео

Лице за контакт


Michael Schulz
Тел.:
+49 511 30399-30

michael.schulz@allsat.de

Abonnieren
close slider
  Abonnieren Sie unseren Newsletter!