Геомониторинг на движенията на почвата

Многообразието на ГНСС

Ein Geomonitoring-System kann auch bei großen Bauwerken wie einem Staudamm Anwendung finden.

Областите в Германия, характеризиращи се с миннодобивна дейност, са особено засегнати от движението на почвата. Дори след края на активния добив на въглища, отводняването на мините остава важен въпрос. В зависимост от геоложката структура движенията на почвата на повърхността на земята могат да се видят като пукнатини по стените на къщите или дори като пропадания. Посредством геомониторинг на движенията на почвата чрез ГНСС станции могат да се наблюдават големи площи и да се издават предупредителни съобщения при превишаване на допустимите стойности.
Възможни области на приложение на ГНСС мониторинг:
  • Райони с активна или някогашна миннодобивна дейност
  • Кухини за нефт или природен газ
  • Подземна ерозия с пропадания (напр. солни мини)
  • Инфраструктура като язовири, сгради или мостове

Besonders im Ruhrgebiet sind Bodenbewegungen aufgrund der Bergbauaktivitäten erkennbar. Мониторингът с помощта на ГНСС е особено подходящ за мащабни зони под наблюдение, тъй като не е необходима пряка видимост или комуникация между станциите. При изграждането на ГНСС мрежа изборът на позиции е от решаващо значение. Тъй като метода на ГНСС измерванията е базиран на множество точки, местата трябва да бъдат определени за наблюдаваната зона. Само така могат да се извлекат възможните движения на почвата чрез ГНСС измервания.

ГНСС станциите могат да се използват не само за геомониторинг на движенията на почвата. Те могат да се използват и за наблюдение на състоянието на конструкции като язовири. По този начин абсолютните движения на язовирната стена могат да бъдат открити в определените точки. Тук автономните станции са особено подходящи, така че намесата в съществуващата конструкция е минимална.

Цялостно предложение от ALLSAT

В областта на геомониторинга, ALLSAT предлага пълен набор от услуги: от консултации, чрез създаване на концепция и конфигуриране на системата, до инсталация и експлоатация на системата. Съобразено с Вашия проект ще бъдат направени подходящи предпазни мерки за доставка на енергия и защита срещу вандализъм. Нашите сензори позволяват автоматично измерване на движенията на земната повърхност и деформациите на сградите. Използваме рентабилни едночестотни ГНСС приемници свързани към мобилната мрежа, техните ниската консумация на енергия и устойчив на атмосферни влияния корпус позволяват гъвкаво използване в почти всички зони за наблюдение с достатъчна сателитна видимост. Можете да получите цял проект от един източник и сами да решите до каква степен искате да бъдете интегрирани в проекта.

ГНСС станциите могат да бъдат интегрирани в нашия уеб портал ALLSAT GLOMON. Обработката на непрекъснатите данни се извършва напълно автоматично, така че всяко движение на станцията може да бъде открито без допълнителни изчисления. Тук можете да намерите подробно описание на нашия продукт или да заявите директно тестов акаунт и да се уверите сами.

Лице за контакт

Michael Schulz
Тел.: +49 511 30399-30
michael.schulz@allsat.de

Abonnieren
close slider
    Abonnieren Sie unseren Newsletter!