Хардуерна разработка

Ориентирани към клиента хардуерни решения

Въз основа на собствения ни приложен опит, ние започнахме да разработваме оптимално адаптирани хардуерни и софтуерни решения още от началото на нашата бизнес дейност. Ние отговаряме на Вашите конкретни желания и на основание на това създаваме индивидуална и икономическа концепция за Вас.

От много години това включва също така специфичното за клиента производство на кабели от всякакъв вид – антенни кабели, захранващи кабели, кабели за данни във всички версии, които не се предлагат от производителите или не са на разположение в кратък срок. И тук нашите клиенти се възползват от практическия ни опит с най-различни комбинации от устройства.

В допълнение към производството на кабели, ние доставяме и индивидуално подготвени решения за транспорт или трайната екплоатация на ГНСС системи или тотални станции. Един от фокусите е интеграцията на мобилна базова станция в така наречения базов куфар, включващо захранване, вентилация и комуникационна връзка, най-устойчивите версии на които се използват във военни приложения.

Също така конфигурираме и доставяме за многобройните ни клиенти устойчиви на атмосферни влияния разпределителни табла за осигуряване и захранване на референтна ГНСС станция или оборудване за мониторинг с комуникационни модули, фотоволтаични системи и високопроизводителни компютри.

Лице за контакт

Орлин Григоров
Тел.: +359 52 805089
orlin.grigorov@allsat.de

 

Abonnieren
close slider
    Abonnieren Sie unseren Newsletter!