Прости въпроси - сложни отговори

Често задавани въпроси за планиране на система за мониторинг

След като определим местоположението на наблюдаваните точки, можем да създадем концепция за подходящо и безопасно инсталиране на точките, като се консултираме с Вас.

Обектът може да бъде описан с голям брой параметри. Не всички от тях обаче винаги са интересни, така че възниква въпросът кои данни от измерванията са абсолютно необходими. От дефиницията на съответните измервателни данни следва въпросът за измервателните системи, подходящи за това.

Могат ли да бъдат записани потенциални движения на точки на повърхността с помощта на тотална станция или GPS / GNSS сензор? Кой датчик за наклон е подходящ за очаквания обхват на измерване? Подходящ ли е инклинометър или воден нивелир наблюдение на движенията?

Много други въпроси се крият зад данните за измерванията. Това показва, че системите за мониторинг трябва да бъдат адаптирани към индивидуалните изисквания на проекта. Можете да очаквате компетентни и изчерпателни съвети от нас при избора Ви на измервателна система.

Всяка точка на земята се движи, ако само измервате достатъчно точно. Въпросът е, кога едно движение става критично и изисква контрамерки.

Освен оценката на наблюдаваните точки, от голямо значение са и специализираните знания от строителното инженерство или от геологията при геоложките структури като стръмни склонове. Тези експерти са в състояние да посочат допустими отклонения от целевите стойности и ние можем да използваме тази информация, за да настроим използваната система.

Всяка точка на земята се движи, ако само измервате достатъчно точно. Въпросът е, кога едно движение става критично и изисква контрамерки. Това се отнася и за геотехнически измерените стойности, като налягане в подпочвената вода, нива на подпочвените води и др.

Не само степента на движение е определяща, но и неговата скорост. Тъй като и двете свойства имат влияние върху състоянието на обекта, и двете трябва да бъдат контролирани по съответния начин. Скоростта на движение може да бъде надеждно записана само с по-висока честота на измерване. Следователно тактовата честота на измерванията трябва да бъде индивидуално определена и изисква предварителни познания за поведението на обекта.

Ако имате нужда от директно съобщение на строителната площадка, ние ще монтираме сигнална лампа или сирена за Вас. По този начин получавате важната информация за отклонение от целевите стойности без необходимостта от проверка на имейла.

Най-простият и обикновено най-евтиният начин е да се използва съществуващата електрическа мрежа. Мониторингът на деформациите обаче не винаги се извършва в населено място с достъпна електрическа мрежа. Този тип просто захранване често не е възможно на отдалечени места.

След консултация с Вас и в зависимост от местните условия, ние доставяме енергийни системи с подходящи размери (независими фотоволтаични системи, горивни клетки).

Ние разработваме, изчисляваме и инсталираме радиомачти и носещи конструкции за слънчево-енергийни системи, които са одобрени за безопасна експлоатация по автомагистрали, железопътни линии и др. Проектите и строителните изчисления са включени разбира се към това.

За съжаление, дори и при най-модерната технология, не може да се гарантира 100% надеждност. Но как да действаме в случай на повреда зависи както от дефектиралия системен компонент, така и от рисковия фактор на обекта на наблюдение. Оценката на риска трябва да се извърши предварително, за да може да се изчислят необходимите времена за реакция от наша страна в случай на хардуерни повреди.

Abonnieren
close slider
    Abonnieren Sie unseren Newsletter!