Обезопасяване на склонове

ALLSAT® Глобален мониторинг - И все пак се движи!

Всяка година свлачища разрушават жилищни и търговски сгради, както и пътища и железопътни връзки и причиняват щети за милиони. В допълнение към тези рискови области, темата за защитата и обезопасяване на склоновете и наблюдението на насипите е актуална и в минния сектор. Тук геотехниците са все по-изложени на натиска да направят насипите още по-стръмни, за да увеличат производителността. В резултат на това се увеличава рискът от свлачища.

Обезопасяване на склона и наблюдението на насипа от ALLSAT е важна част от предотвратяването на риска, тъй като те откриват настъпили нестабилности незабавно и постоянно и ги отчитат в реално време на всяко място по света.

1
Close

Тотална станция
Тоталните станции регистрират най-малкото преместване на целевите точки във всичките три посоки на пространството

2
Close

Точки за наблюдение

3
Close

Инклинометър на веригата

4
Close

Измерване на нивото на подпочвените води

Където:

  1. Тотална станция
  2. Точки за наблюдение
  3. Инклинометър
  4. Измерване на нивото на подпочвените води
Abonnieren
close slider
    Abonnieren Sie unseren Newsletter!