Мониторинг на строителни обекти

ALLSAT® Глобален мониторинг - И все пак се движи!

Сградите по целия свят се строят по-високо и по-плътно от всякога досега. Цената на фундаментите се повишава, което принуждава строителните инженери да разработват нови строителни методи. Мониторингът на строителните обекти предоставя ценна информация във всички фази на строителството за безопасността на изграждания строеж и за запазване на доказателства, например при дълбоки изкопи с понижаване на подпочвените води, подпорни стени и поддържащи стени. Система за мониторинг предлага непрекъснат контрол и документиране на спазването на допустимите отклонения в строителството и планирането. По този начин превишаване на допустимите отклонения може да бъде отчетено в реално време навсякъде по света.

В допълнение към тоталната станция могат да се използват и Сензори за наклон или ГНСС станции. Възможна е и комбинация от различни сензори в зависимост от изискванията на проекта.  Разгледайте вълнуващия проект от нашия партньор Senceive. По време на строителството на 22 Bishopsgate в Лондон беше интегриран мониторинг на строителната площадка, състояща се от инклинометри от Senceive и ГНСС от Leica Geosystems.

1
Close

Тотална станция
Тоталните станции регистрират най-малкото преместване на целевите точки във всичките три посоки на пространството

2
Close

Точки за наблюдение

2
Close

Точки за наблюдение

2
Close

Точки за наблюдение

2
Close

Точки за наблюдение

1
Close

Тотална станция
Тоталните станции регистрират най-малкото преместване на целевите точки във всичките три посоки на пространството

2
Close

Точки за наблюдение

Където:

  1. Тотална станция
  2. Точка за наблюдение
Abonnieren
close slider
    Abonnieren Sie unseren Newsletter!