Обучения

ГНСС за измерване, навигация и мониторинг

Обучението е от съществено значение за ефективното и бързо икономическо използване на новите технологии или процеси. Това обучение може да се проведе чрез предимно бавното и склонно към грешки „учене чрез проба-грешка“ или чрез кратък и концентриран курс на обучение от опитни ГНССспециалисти и при необходимост с последваща кратка поддръжка при проекта – това решавате Вие като клиент.

След закупуването на нови измервателни системи потребителите често откриват, че преминаването от по-стари поколения устройства или адаптирането на процесите към нови технологии включва повече усилия от очакваното. Новите и по-ефективни функции често не се използват дълго време, защото не са познати. По този начин се използва само малка част от икономическия потенциал на системите.

ALLSAT предлага различни видове обучение за вашите специфични изисквания:

 

Оперативно обучение при закупуване на система
Приложно обучение, използващо практически примери на място

Обучението има за цел да даде възможност на участниците да използват безопасно ГНСС оборудването и, когато е необходимо, да запознаят потребителите с основите на сателитната технология. Съдържанието на обучението винаги включва първо теоретична част, а след това практическа част с типични примери за приложение.

За да гарантираме, че всички участници ще постигнат целта на обучението за кратко време, ние формираме групи от максимум 4 до 6 души.

 

Обучение на място за специфични за клиента приложения

След подробен анализ-разговор, ALLSAT ще определи съдържанието на обучението в тясна консултация с Вас.

Директното внедряване на теоретично придобитите знания в проект на клиента е най-ефективният начин за комбиниране на теория и практика. Използвайки познатата Ви среда в собствения ви проект, ние обръщаме специално внимание на Вашите специфични процеси. Нововъзникващи въпроси и несигурността в употребата на системата или корекция на процедурата могат да бъдат изяснени незабавно на място, така че не е необходим продължителен процес на обучение “чрез проба-грешка”. По този начин част от обучението вече може да бъде свързано с продуктивна работа.

В крайна сметка винаги има собственоръчно използване на цялата система и, ако е необходимо, прилагане и изпълнение на процедурни инструкции.

 

ALLSAT практически ГНСС обучения

От началото на 2013 г. ALLSAT предлага на всеки три месеца специализирани ГНСС събития за напреднали потребители. По време на практическите ГНСС обучения се обясняват задълбочено обстоятелствата и новостите при използването на ГНСС в референтни услуги (RTK) и ГНСС постпроцесирането.

Възползвайте се от нашата компетентност в ГНСС приложенията с опит от над 20 години в услугите, дистрибуцията и разработката. Заедно с други участници, които използват ГНСС технологии отдавна, вие ще придобиете нови импулси за Вашата работа с ГНСС от съдържанието на обучението.

Лице за контакт

Jürgen Rüffer

Тел.: +49 511 30399-0
juergen.rueffer@allsat.de

Abonnieren
close slider




    Abonnieren Sie unseren Newsletter!