Партньори и Референции

От практиката за практиката

Тук ще намерите преглед на нашето сътрудничество, хардуерни и софтуерни партньори.
За информация или препращане към уебсайтовете на нашите партньори
щракнете върху съответните снимки.

Партньор за сътрудничество

Хардуерни партньори

Софтуерни партньори

Оператори за корекция на данни

При заявка ще се радваме да Ви изпратим избрани референции от клиенти в следните отрасли:

 • Производители на автомобили
 • Автомобилни доставчици
 • Оператори на железопътна и пътна инфраструктура (международени)
 • Служби (международни)
 • Доставчици на аеронавигационно обслужване (международен)
 • Самолетна навигация (БЛА и авиация)
 • Големи инженерни проекти (международни)
 • Големи изследователски институции
 • Пристанищна навигация
 • Високоскоростни влакове
 • Индустриални компании
 • Инженерни бюра
 • Селско и горско стопанство
 • Управление на машини
 • Армия и военни доставчици
 • Правоспособни геодезисти
 • Офшорни вятърни оператори и производители (международни)
 • Фирми за доставка и депониране (международни)

GART Среща на потребителите 2019

Г-н Scharf
от Anton Müsing

Въпрос 1:

Софтуерът GART се използва от мен / нас. Напълно доволен съм от софтуерното решение и знам добавената стойност за моята полева услуга.
4 out of 4 stars (4 / 4)


Прочети повече...

Въпрос 2:

В случаи на нужда контактът с ALLSAT е достъпен по всяко време. Ако има трудности или проблеми със софтуерни решения или хардуерни проблеми, ми се помага бързо и ефективно.
4 out of 4 stars (4 / 4)

Въпрос 3:

Аз / ние сме клиенти на софтуерното решение GART. Редовните актуализации поддържат полевата ни услуга без грешки и без загуби.
4 out of 4 stars (4 / 4)

Въпрос 4:

Сътрудничеството с ALLSAT е много добро и ALLSAT е първато ми лице за контакт, когато става въпрос за покупки на хардуер.
4 out of 4 stars (4 / 4)

Въпрос 5:
В случаи на поддръжка, запитвания или други теми, контактите на ALLSAT са до мен. Бих препоръчал ALLSAT и на други.
4 out of 4 stars (4 / 4)

Обща класация: 4 out of 4 stars (4 / 4)

Скрий

Г-н Samadzadeh
от окръжния офис на Tempelhof-Schöneberg в Берлин

Въпрос 1:

Софтуерът GART се използва от мен / нас. Напълно доволен съм от софтуерното решение и знам добавената стойност за моята полева услуга.
4 out of 4 stars (4 / 4)


Прочети повече...

Въпрос 2:

В случаи на нужда контактът с ALLSAT е достъпен по всяко време. Ако има трудности или проблеми със софтуерни решения или хардуерни проблеми, ми се помага бързо и ефективно.
4 out of 4 stars (4 / 4)

Въпрос 3:

Аз / ние сме клиенти на софтуерното решение GART. Редовните актуализации поддържат полевата ни услуга без грешки и без загуби.
4 out of 4 stars (4 / 4)

Въпрос 4:

Сътрудничеството с ALLSAT е много добро и ALLSAT е първато ми лице за контакт, когато става въпрос за покупки на хардуер.
3 out of 4 stars (3 / 4)

Въпрос 5:

В случаи на поддръжка, запитвания или други теми, контактите на ALLSAT са до мен. Бих препоръчал ALLSAT и на други.
4 out of 4 stars (4 / 4)

Обща класация: 3.8 out of 4 stars (3,8 / 4)

Скрий

Г-н Detlev Thomas
от T + S Vermessung

Въпрос 1:

Софтуерът GART се използва от мен / нас. Напълно доволен съм от софтуерното решение и знам добавената стойност за моята полева услуга.
4 out of 4 stars (4 / 4)


Прочети повече...

Въпрос 2:

В случаи на нужда контактът с ALLSAT е достъпен по всяко време. Ако има трудности или проблеми със софтуерни решения или хардуерни проблеми, ми се помага бързо и ефективно.
4 out of 4 stars (4 / 4)

Въпрос 3:

Аз / ние сме клиенти на софтуерното решение GART. Редовните актуализации поддържат полевата ни услуга без грешки и без загуби.4 out of 4 stars (4 / 4)

Въпрос 4:

Сътрудничеството с ALLSAT е много добро и ALLSAT е първато ми лице за контакт, когато става въпрос за покупки на хардуер.
4 out of 4 stars (4 / 4)

Въпрос 5:

В случаи на поддръжка, запитвания или други теми, контактите на ALLSAT са до мен. Бих препоръчал ALLSAT и на други.
4 out of 4 stars (4 / 4)

Обща класация: 4 out of 4 stars (4 / 4)

Скрий

Wilke Lübkemann
от ÖbVi Lübkemann

Въпрос 1:

Софтуерът GART се използва от мен / нас. Напълно доволен съм от софтуерното решение и знам добавената стойност за моята полева услуга.
3 out of 4 stars (3 / 4)


Прочети повече...

Въпрос 2:

В случаи на нужда контактът с ALLSAT е достъпен по всяко време. Ако има трудности или проблеми със софтуерни решения или хардуерни проблеми, ми се помага бързо и ефективно.
3 out of 4 stars (3 / 4)

Въпрос 3:

Аз / ние сме клиенти на софтуерното решение GART. Редовните актуализации поддържат полевата ни услуга без грешки и без загуби.
3 out of 4 stars (3 / 4)

Въпрос 4:

Сътрудничеството с ALLSAT е много добро и ALLSAT е първато ми лице за контакт, когато става въпрос за покупки на хардуер.
4 out of 4 stars (4 / 4)

Въпрос 5:

В случаи на поддръжка, запитвания или други теми, контактите на ALLSAT са до мен. Бих препоръчал ALLSAT и на други.
4 out of 4 stars (4 / 4)

Обща класация: 3.4 out of 4 stars (3,4 / 4)

Скрий

Martin Ohlendorf
от Pabsch & Partner

Въпрос 1:

Софтуерът GART се използва от мен / нас. Напълно доволен съм от софтуерното решение и знам добавената стойност за моята полева услуга.
4 out of 4 stars (4 / 4)


Прочети повече...

Въпрос 2:

В случаи на нужда контактът с ALLSAT е достъпен по всяко време. Ако има трудности или проблеми със софтуерни решения или хардуерни проблеми, ми се помага бързо и ефективно.
4 out of 4 stars (4 / 4)

Въпрос 3:

Аз / ние сме клиенти на софтуерното решение GART. Редовните актуализации поддържат полевата ни услуга без грешки и без загуби.3 out of 4 stars (3 / 4)

Въпрос 4:

Сътрудничеството с ALLSAT е много добро и ALLSAT е първато ми лице за контакт, когато става въпрос за покупки на хардуер.
3 out of 4 stars (3 / 4)

Въпрос 5:

В случаи на поддръжка, запитвания или други теми, контактите на ALLSAT са до мен. Бих препоръчал ALLSAT и на други.
4 out of 4 stars (4 / 4)

Обща класация: 3.6 out of 4 stars (3,6 / 4)

Скрий

ÖbVI Rohardt & Evensen

Въпрос 1:

Софтуерът GART се използва от мен / нас. Напълно доволен съм от софтуерното решение и знам добавената стойност за моята полева услуга
4 out of 4 stars (4 / 4)


Прочети повече...

Въпрос 2:

В случаи на нужда контактът с ALLSAT е достъпен по всяко време. Ако има трудности или проблеми със софтуерни решения или хардуерни проблеми, ми се помага бързо и ефективно.
4 out of 4 stars (4 / 4)

Въпрос 3:

Аз / ние сме клиенти на софтуерното решение GART. Редовните актуализации поддържат полевата ни услуга без грешки и без загуби.4 out of 4 stars (4 / 4)

Въпрос 4:

Сътрудничеството с ALLSAT е много добро и ALLSAT е първато ми лице за контакт, когато става въпрос за покупки на хардуер.
3 out of 4 stars (3 / 4)

Въпрос 5:

В случаи на поддръжка, запитвания или други теми, контактите на ALLSAT са до мен. Бих препоръчал ALLSAT и на други.
4 out of 4 stars (4 / 4)

Обща класация: 3.8 out of 4 stars (3,8 / 4)

Скрий

Лице за контакт

Michael Schulz
Тел.: +49 511 30399-30
michael.schulz@allsat.de

Abonnieren
close slider
  Abonnieren Sie unseren Newsletter!