ALLSAT ALLTRANS

Преобразувания между Гаусови координати, UTM координати, географски координати и 3D декартови координати

Геодезически 3D трансформации

 • Преобразувания между Гаусови координати, UTM координати, географски координати и 3D декартови координати
 • 7-параметрова трансформация и изчисляване на параметрите на трансформацията с помощта на идентични точки
 • Опростен интерфейс – всички настройки на едно място
 • Въвеждане на координати – възможно и чрез файлове
 • Онлайн помощ за проверка на правдоподобността

Предназначение

Програмата ALLTRANS се използва за бързо, опростено преобразуване или трансформация между координати на различни математически модели или геодезически системи. Работи под операционната система Windows XP – Windows 10.

Характеристики

Възможни са преобразувания между Гаусови координати, UTM координати, географски координати и 3D декартови координати. Ако изходната и крайната геодезически  системи не са идентични, необходимият тогава преход в 3D пространството може да се осъществи с помощта на 7-параметрова трансформация, базирана на модела на Bursa-Wolf. Параметрите могат да се изчислят с помощта на еднакви точки и да се запишат във файл. Параметрите могат да бъдат изчислени с помощта на стандартна L2 уравнение или с помощта на повторно претеглено уравнение (надеждна оценка на параметрите). Възможен е и статистически тест за отклонение след оценката на параметрите.

Следните земни елипсоиди са изпълнени като референтни елипсоиди за възможни геодезически системи:

 • DHDN, елипсоид на Бесел
 • S42, елипсоид на Красовски
 • ETRS89, WGS84 елипсоид
 • ED50, елипсоид Хейфорд
 • User1, елипсоид GRS80
 • User2, елипсоид WGS72
 • User3, елипсоид International 1924
 • User4, елипсоид на Еверест
 • User5, елипсоид на Кларк (1880)
 • User6, елипсоид на Кларк (1866)

Преобразуването може да се извърши чрез ръчно въвеждане на координати или автоматизирано чрез файл. Ръчно въведените координати могат по желание да бъдат запазени във файл. Когато въвеждате данни чрез файл, изходният резултат по подразбиране също се записва във файл. Името и директорията на файловете могат да бъдат свободно избрани. Съдържанието на файловете може да бъде прегледано по всяко време.

Математическата точност на преобразуването в Гаусова проекция на меридианна ивица е средно около 0,1 милиметра. Меридианната ивица се изчислява автоматично по подразбиране при преобразуване в Гаусови координати (GK) , но може също да бъде въведена ръчно (същото се отнася и за UTM координати).

Ръчно въведените данни се проверяват за грешки. Грешно въведени данни се обозначават.ALLTRANS Изтегляне


След изпращането на данните Ви, те ще бъдат проверени от служител на ALLSAT и линка за изтегляне ще Ви бъде изпратен по имейл.  Подобни продукти

  GART

  ALLSAT GART

  Геодезичен софтуер за събиране, обработка и представяне на геоданни

  GLOMON-Logo_fin

  ALLSAT GLOMON 

  Глобален мониторинг на земната повърхност

  Лице за контакт

  Орлин Григоров
  Тел.: +359 52 805089
  orlin.grigorov@allsat.de

   

  Abonnieren
  close slider
   Abonnieren Sie unseren Newsletter!